Hole transport in the organic small molecule material α-NPD : evidence for the presence of correlated disorder

S.L.M. Mensfoort, van, V. Shabro, R.J. Vries, de, R.A.J. Janssen, R. Coehoorn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

84 Citaten (Scopus)
320 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hole transport in the organic small molecule material α-NPD : evidence for the presence of correlated disorder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering