Hofhuis, paviljoen, torenhuis: tweedejaars projectwerk studenten capaciteitsgroep architectuur, T4, T5, T6, faculteit bouwkunde, TUE

Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Fac. Bouwkunde

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

85 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's102
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit