Hoe sterk is het koppel beton - staal?

J.W.B. Stark, D.A. Hordijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Van oudsher kunnen in de constructieve wereld de twee kampen ‘beton’ en ‘staal’ worden onderscheiden. Deze situatie is evenwel gelukkig snel aan het veranderen. Steeds meer wordt onderkend dat aan beide materialen voor- en nadelen kleven en dat een optimale oplossing dikwijls eerder gevonden wordt bij een gecombineerde toepassing. Daarvoor zijn verbindingen tussen betonnen en stalen onderdelen noodzakelijk. Deze verbindingen worden echter (rekenkundig/normatief) veelal nog ontworpen vanuit een van beide materiaalperspectieven, terwijl een integrale benadering juist winst zou kunnen opleveren. Gepleit wordt daarom voor een verdere harmonisatie van ontwerpnormen, zodat de ontworpen verbinding zo optimaal mogelijk kan aansluiten aan zowel het betonnen als het stalen deel van de constructie.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)28-31
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume56
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit