HLA-A, B, C antigens, Bf antigen and schizophrenia

L. Singer, S. Mayer, M.M. Tongio, G. Hauptmann, M. Roos, J.M. Danion, H. Bernard, P.A. Leclercq, P. Mandel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)555-563
  TijdschriftJournal de Genetique Humaine
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift5 Suppl
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit