Hitting times for multiplicative growth-collapse processes

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's13
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2007049
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit