Hitting times and the running maximum of Markovian growth collapse processes

A.H. Lopker, W. Stadje

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hitting times and the running maximum of Markovian growth collapse processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde