History of the European Ceramic Society

R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Samenvatting

The collective memory of a society is generally quite brief because of the continuous renewal of it membership. Therefore it seemed appropiate to document the initial phase and the development of th ECerS on the occoasion of its 20th anniversary.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-18
Aantal pagina's3
TijdschriftKGK, Tijdschrift voor Klei, Glas en Keramiek
Volume28
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'History of the European Ceramic Society'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit