Historical time series analysis: an introduction and some applications

J.P.H. Smits, J.P.A.M. Jacobs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-176
Aantal pagina's13
TijdschriftJahrbuch für Wirtschaftsgeschichte
Volume2006
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit