Historical overview of (mini)emulsion polymerizations and preparation of hybrid latex particles

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Historical overview of (mini)emulsion polymerizations and preparation of hybrid latex particles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen