Histological subclassification of the nodular sclerotic type of Hodgkin's disease

R. Jairam, L.W. Vrints, W.P.M. Breed, T.J. Wijlhuizen, J.Th.M. Wijnen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)160-167
  TijdschriftThe Netherlands Journal of Medicine
  Volume33
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit