Histogram domain ordering for path selectivity estimation

N. Yakovets, Li Wang, G.H.L. Fletcher, Craig Taverner, Alexandra Poulovassilis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

28 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Histogram domain ordering for path selectivity estimation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen