H_inf control for suppressing stick-slip in oil well drillstrings

A.F.A. Serrarens, M.J.G. Molengraft, van de, J.J. Kok, L. Steen, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

107 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'H_inf control for suppressing stick-slip in oil well drillstrings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen