Highly reactive trans-cyclooctene tags with improved stability for diels-alder chemistry in living systems

Raffaella Rossin, Sandra M. van den Bosch, Wolter ten Hoeve, Marco Carvelli, Ron M. Versteegen, Johan Lub, Marc S. Robillard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

139 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Highly reactive trans-cyclooctene tags with improved stability for diels-alder chemistry in living systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen