Highly nonlinear excitonic Zeeman spin splitting in composition-engineered artificial atoms

V. Jovanov, T. Eisfeller, S. Kapfinger, E.C. Clark, F. Klotz, M. Bichler, J.G. Keizer, P.M. Koenraad, M.S. Brandt, A.G. Abstreiter, J.J. Finley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Highly nonlinear excitonic Zeeman spin splitting in composition-engineered artificial atoms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie