Highly efficient and stable semi‐transparent p‐i‐n planar perovskite solar cells by atmospheric pressure spatial atomic Layer Deposited ZnO

Mehrdad Najafi, V. Zardetto, D. Zhang, D. Koushik, Maarten S. Dorenkamper, M. Creatore, Ronn Andriessen, Paul Poodt, S. Veenstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Highly efficient and stable semi‐transparent p‐i‐n planar perovskite solar cells by atmospheric pressure spatial atomic Layer Deposited ZnO'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science