Highly efficient and robust Au/MgCuCr2O4 catalyst for gas-phase oxidation of ethanol to acetaldehyde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

299 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Highly efficient and robust Au/MgCuCr2O4 catalyst for gas-phase oxidation of ethanol to acetaldehyde'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen