Higher-order tensors in diffusion imaging

T. Schultz, A. Fuster, A. Ghosh, R. Deriche, L.M.J. Florack, L.H. Lim

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

14 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Higher-order tensors in diffusion imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen