Higher order sinusoidal input describing functions : extending linear techniques towards non-linear systems analysis

P.W.J.M. Nuij

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

446 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Higher order sinusoidal input describing functions : extending linear techniques towards non-linear systems analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen