Higher-order DWA in bandpass delta-sigma modulators and its implementation

Jingjing Hu, J.A. Hegt, A.H.M. van Roermund, Sotir F. Ouzounov

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Higher-order DWA in bandpass delta-sigma modulators and its implementation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen