High yield of self-catalyzed GaAs nanowire arrays grown on silicon via gallium droplet positioning

S.R. Plissard, G. Larrieu, X. Wallart, P. Caroff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

129 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High yield of self-catalyzed GaAs nanowire arrays grown on silicon via gallium droplet positioning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen