High voltage power amplifier for high precision mechatronic systems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'High voltage power amplifier for high precision mechatronic systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen