High-throughput and combinatorial methods in polymer research: their time has come

U.S. Schubert, C.S. Kniep

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-throughput and combinatorial methods in polymer research: their time has come'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen