High-throughput and combinatorial methods in polymer research: their time has come

U.S. Schubert, C.S. Kniep

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Editorial - No Abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-14
TijdschriftMacromolecular Rapid Communications
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-throughput and combinatorial methods in polymer research: their time has come'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit