High-temperature separation of carbon dioxide and hydrogen by sorption-enhanced water-gas shift and palladium membranes

J. Boon

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2115 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Sint Annaland, Martin, Promotor
  • Gallucci, Fausto, Co-Promotor
Datum van toekenning4 jul. 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4092-1
StatusGepubliceerd - 4 jul. 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit