High temperature resistant polymer optical fibres

M.A. Graaf, de, F.G.H. Duijnhoven, van, C.W.M. Bastiaansen, D.J. Broer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftOptical Review
    StatusGepubliceerd - 2000

    Citeer dit