High-temperature quantum Hall effect in finite gapped HgTe quantum wells

T. Khouri, M. Bendias, P. Leubner, C. Brüne, H. Buhmann, L. W. Molenkamp, U. Zeitler, N. E. Hussey, S. Wiedmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-temperature quantum Hall effect in finite gapped HgTe quantum wells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie