High temperature, high density plasmas in a pulsed DC arc

R.J. Rosado, C.J. Timmermans, D.C. Schram, V. Helbig, Z. Kolacinski

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelICPIG : International Conference on Phenomena in ionized gases : proceedings, 15th, Minsk, July 14-18, 1981
Plaats van productieMinsk
Pagina's761-762
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit