High-speed slotless permanent magnet machines: modeling and design frameworks

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

531 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  • Lappeenranta University of Technology
Begeleider(s)/adviseur
  • Lomonova, Elena A., Promotor
  • Pyrhönen, Juha, Promotor, Externe Persoon
  • Boynov, Konstantin O., Co-Promotor
Datum van toekenning1 jun 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4284-0
StatusGepubliceerd - 1 jun 2017

Bibliografische nota

Proefschrift Eindhoven University of Technology and Lappeenranta University of Technology.

Citeer dit