High-speed metal-semiconductor-metal photodetectors fabricated on SOI-substrates

K.E. Honkanen, N. Hakkarainen, K. Määttä, A. Kilpelä, P. Kuivalainen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'High-speed metal-semiconductor-metal photodetectors fabricated on SOI-substrates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie