High-speed digital to analog converter issues with applications to Sigma Delta modulators

K. Doris, D.M.W. Leenaerts, A.H.M. Roermund, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-speed digital to analog converter issues with applications to Sigma Delta modulators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Computer Science