High speed atmospheric pressure ALD for industrial scale solar cell passivation

B. Vermang, A. Rothschild, A. Racz, J. John, J. Poortmans, R. Mertens, P. Poodt, M.V. Tiba, F. Roozeboom

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High speed atmospheric pressure ALD for industrial scale solar cell passivation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen