High-Rise Structures with Belt Bracing Subject to Lateral Load

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-Rise Structures with Belt Bracing Subject to Lateral Load'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen