High-resolution phase shift and digital implementation of a fuel cell powered UPS system

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
129 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-resolution phase shift and digital implementation of a fuel cell powered UPS system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen