High-resolution low-energy electron diffraction

A.G. Roosenbrand

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  1392 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
  Begeleider(s)/adviseur
  • Brongersma, H.H., Promotor
  • Henzler, M., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning16 nov. 1990
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit