High-resolution isotachophoresis by means of direct conductivity measurements with miniature sensing electrodes

F.M. Everaerts, T.P.E.M. Verheggen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-resolution isotachophoresis by means of direct conductivity measurements with miniature sensing electrodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen