High-Resolution Identification of Plasticity and Damage in Multi-Phase Steels

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2031 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Hoefnagels, Johan P.M., Promotor
  • Geers, Marc G.D., Promotor
  • Peerlings, Ron H.J., Co-Promotor
Datum van toekenning21 apr. 2023
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5720-2
StatusGepubliceerd - 21 apr. 2023

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit