High-quality message to-speech generation in a practical application

J.R. Pijper, de

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the Second ESCA/IEEE Workshop on Speech Synthesis, New Paltz, NY, USA, September 12-15, 1994
  Pagina's163-166
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit