High-quality electron beams from a laser wakefield accelerator using plasma-channel guiding

C.G.R. Geddes, Cs. Tóth, J. van Tilborg, E.H. Esarey, C.B. Schroeder, D. Bruhwiler, C. Nieter, J. Cary, W.P. Leemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1753 Citaties (SciVal)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-quality electron beams from a laser wakefield accelerator using plasma-channel guiding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen