High-Q whispering-gallery mode quantum-dot microdisk lasers

K. Solis Trapala, R.W. Smink, J. Molina Vázquez, B.P. Hon, de, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

We compute the whispering-gallery modes for a microdisk laser with an InGaAsP/InP quantum-dot gain medium. We find that whispering-gallery modes in the 1.5 ¿m telecommunication window with Q>105 can be sustained in a microdisk laser with a diameter as small as 2.8 ¿m and a thickness of 200 nm.
Originele taal-2Engels
Titel14th European Conference on Integrated Optics, ECIO08, June 11-13 Eindhoven, The Netherlands
RedacteurenX.J.M. Leijtens
Plaats van productieEindhoven, Netherlands
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Pagina's269-272
ISBN van geprinte versie978-90-386-1317-8
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'High-Q whispering-gallery mode quantum-dot microdisk lasers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit