High-pressure vapor-liquid equilibria of methanol + propylene : experimental and modelling with SAFT

M. Banaei, L.J. Florusse, S. Raeissi, C.J. Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'High-pressure vapor-liquid equilibria of methanol + propylene : experimental and modelling with SAFT'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie