High pressure solubility of methane in the ionic liquid 1-hexyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide

M. Althuluth, M.C. Kroon, C.J. Peters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'High pressure solubility of methane in the ionic liquid 1-hexyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie