High-pressure phases of MgSiN2 from first-principles calculations

C.M. Fang, H.T.J.M. Hintzen, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-pressure phases of MgSiN2 from first-principles calculations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen