High-pressure living free-radical polymerization of styrene in the presence of RAFT

M.J. Monteiro, R. Bussels, S. Beuermann, M. Buback

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-pressure living free-radical polymerization of styrene in the presence of RAFT'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen