High precision capillary gas chromatography of hydrocarbons

J.A. Rijks, C.A. Cramers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

76 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High precision capillary gas chromatography of hydrocarbons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen