High power RF heating and nonthermal distributions in tokamak plasmas

A.G. Peeters

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

220 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Schep, T.J., Promotor
  • Sluijter, F.W., Promotor
  • Westerhof, E., Co-Promotor
Datum van toekenning13 dec 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit