High-power pulsed corona

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

676 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Laan, Piet, Promotor
  • de Hoog, F.J., Promotor
Datum van toekenning18 feb 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0250-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit

Blom, P. P. M. (1997). High-power pulsed corona. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR475423