High-performance solution-processed polymer ferroelectric field-effect transistors

Ronald C.G. Naber, Cristina Tanase, Paul W.M. Blom, Gerwin H. Gelinck, Albert W. Marsman, Fred J. Touwslager, Sepas Setayesh, Dago M. De Leeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

789 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-performance solution-processed polymer ferroelectric field-effect transistors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen