High-performance monomode planar couplers using a short multi-mode interference section

L.B. Soldano, F.B. Veerman, M.K. Smit, B.H. Verbeek, A.H. Dubost, E.C.M. Pennings

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-performance monomode planar couplers using a short multi-mode interference section'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie