High performance metal microstructure for carbon-based transparent conducting electrodes

A. Kasry, M. El Ashry, R.A. Nistor, A.A. Bol, G.S. Tulevski, G.J. Martyna, D.M. Newns

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High performance metal microstructure for carbon-based transparent conducting electrodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie