High-performance electrospun co-polyimide nanofibers

Jian Yao, Maria F. Pantano, Nicola M. Pugno, Cees Bastiaansen, Ton Peijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-112
Aantal pagina's8
TijdschriftPolymer
Volume76
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit